•   +90 (212) 265 05 58
  •   info@yortel.com.tr

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politika ve Stratejilerimiz

Pazarda rekabetçi avantajın, teknolojik alt yapının yanı sıra iyi yetişmiş, yetkin çalışanlara sahip olmakla mümkün olabildiğine inanıyoruz.

 

  •  İK Politikamız

Yortel A.Ş. İnsan Kaynakları, sunduğumuz yeni çözümleri müşterilerimizde değer katacak şekilde yapılandırmak ve uygulamalarını yönetebilecek yetenekli çalışanlar ve ekipler kurmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları Stratejimiz Yeteneğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi ile çalışanlarımıza değer katmaktır.

 

 

  • Yetenek Yönetimi

YORTEL A.Ş. olarak çalışanlarımız her yıl kendilerinin de içinde yer aldığı hedef belirleme süreci sonucunda performans hedeflerini alırlar.

Temmuz ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez performans değerlendirme görüşmeleri yapılır.

Yıl sonunda yapılan görüşmeler sonucunda YORTEL Yıldızlar Haritası oluşturulur. Bu haritada yıldızlar ve potansiyel çalışanlarımız yetenek olarak kabul edilmekte ve kendileri gelişim planlarına ve liderlik programlarına dahil edilmektedirler.

Norm kadro gereği açık olan yönetsel pozisyonlarımızın kapatılmasında önceliğimiz çalışanlarımız olup kariyer kriterlerimizle uyum sağlayan çalışanlarımız için terfi işlemi gerçekleştirilir.

Yeni yönetici olarak terfi etmiş olan çalışanlarımız kurum içi mentorluk programları ile yöneticiliğe hazırlanmaktadırlar.

 

  •  Eğitim ve Gelişim Sistemimiz

Performans değerlendirme sonrasında çalışanlarımız ve yöneticilerinin birlikte belirlediği gelişime yönelik eğitimlerle, zorunlu eğitimler ve liderlik programları eğitimleri ile yıllık eğitim planı hazırlanır.

Kendi içimizdeki deneyim ve yeteneklerden de yararlanabilmek için her yıl İç Eğitmenlik Programı ile Yetenek Gelişim Liderlik Programı açarak çalışanlarımızın gelişimine destek olmaktayız.

 

  •   Çalışan Bağlılığı

YORTEL A.Ş. olarak çalışanlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Bunu hedef bilerek iki yılda bir profesyonel ortamda “Çalışan Bağlılığı Anketi” gerçekleştirmekteyiz. Anket verileri bize çalışanlarımızın iç sesini duymamıza ve aksiyonlar almamıza olanak sağlamaktadır.

Ayrıca her yıl “Lider Değerlendirme Anketi” ve “Süreç Değerlendirme Anketi” çalışmalarımız ile her kesimden çalışanımıza ulaşmayı hedefleriz.

 

Her yıl çalışanlarımız aşağıdaki ödül kategorilerinde ödüllendirilirler.

Değer Ödülleri

Yetkinlik Ödülleri

YORTEL Bağlılık Ödülleri

Yılın Rekortmenleri

 

Etik ve Sosyal Uygunluk

YORTEL A.Ş. sorumluluk sahibi bir işveren ve iyi bir kurum olarak insanların hayatını iyileştirmeye katkıda bulunan ürünleri geliştirip üretme konusunda çaba göstermektedir. Ürünlerimizin imalatı, dağıtımı ve satışı da dâhil olmak üzere tüm faaliyetlerimiz hem insan hakları, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili hükümlere hem de çevreyle ilgili hükümlere uygun bir şekilde yürütülmelidir. Tüm çalışmalarımızda sürdürülebilirlik ana fikri esasında düzenli gelişim sağlamak için çaba gösteririz.

 

İş İlanlarımız

Açık pozisyonlarımıza Kariyer.net’ten ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Açık pozisyonlarımıza YORTEL Linked-in ‘den ulaşmak için lütfen tıklayınız.