•   +90 (212) 265 05 58
  •   info@yortel.com.tr

Kurumsal / Çevre Politikamız

Çevre ve Enerji Politikası

YORTEL, çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır

Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak algıladığı bu yaklaşımı, faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır. Bu kapsamdaki amaç ve taahhütleri içeren Çevre ve Enerji Politikası YORTEL’in uluslararası tüm operasyonlarında uygulanmaktadır.

Sürdürülen çalışmalar aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmaktadır:

Çevresel etkileri azaltmaya yönelik üretim tekniklerinin kullanılması

Etkin enerji ve kaynak yönetimi

İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi ve sistemlerin iyileştirilmesi

Yakıt ve hammadde alternatiflerinin değerlendirilmesi

Atık geri kazanımı ve geri dönüşümü faaliyetlerinin yaygınlaştırılması